Tiedote asukkaille

11.5.2022

Takajärventie_55_3

KOy Itätuuli on lähettänyt asukkaille uudet vuokrakuitit ajalle 1.5. – 31.12.2022. Vuokrakuiteissa säilyvät kaikki maksut ennallaan vain viitenumerot muuttuvat.
Olemme ottaneet käyttöön nyt myös e-laskun.
Voitte tilata halutessanne e-laskun oman pankkiohjelmanne kautta.

E-laskua tilatessa täytyy olla tiedossa vain liitteenä olevissa vuokrakuiteissa näkyvä viitenumero.

 

Kuten aiemminkin vuokrat erääntyvät maksettaviksi kunkin kuukauden 2. päivä. Jatkossa

lähetämme maksumuistutuksen aina kuukauden 15. päivän jälkeen. Mikäli emme saa mak-

sua erääntyneelle vuokralle, siirrämme perinnän kuukauden viimeinen päivä Suomen Kun-

taperintä Oy:lle. Kiinteistö Oy Itätuuli laskuttaa erikseen mahdolliset viivästyskorot korko-

lain mukaan kuukauden 2. päivästä aina maksupäivään asti. Alle 5 euron korkolaskua em-

me lähetä vuokralaiselle. Erääntyneestä, yli kuukauden vanhasta vuokra- tai laskusaata-

vasta perintää jatkaa Suomen Kuntaperintä Oy, joka palvelee myös verkossa osoitteessa:

www.oma.kuntaperinta.fi. Voitte ottaa yhteyttä myös puhelimitse puh. 020 6399 420 tai

sähköpostilla asta.perinta@kuntaperinta.fi.

 

Antennihuolto A&T Koivuniemi Ky tekee tarvittavat antennijärjestelmän muutostyöt lähiai-

koina, jotta täytelähettimen mahdollistamat lisäkanavat tulevat näkyviin. He ilmoittavat

jokaisen vuokratalon ovessa sen jälkeen, kun muutostyö on valmis.

Työn valmistuttua voitte hakea kanavat uudelleen ja kaikkien pitäisi näkyä häiriöttä.

 

Edellisessä asukaskirjeessä mainitut järjestyssääntöjen päivittäminen sekä jätehuolto-

järjestelyiden kartoitus ovat vielä kesken. Näitä ennen keskitymme nyt väestönsuojien se-

kä niiden varusteiden huoltoon ja uudistamiseen. Huolehdithan omalta osaltasi, että

väestönsuojissa mahdollisesti olevat kellarivarastot ovat asianmukaisessa kunnossa

eikä ylimääräisiä tavaroita loju käytävillä.

Poikkeusoloissa väestönsuojat tulee olla tyhjennettävissä 72 tunnin kuluessa määräyksestä.

 

Asiakaspalvelumme :

  • toimistomme palvelee arkisin klo 9 – 15
  • yhteyttä voi ottaa joko puhelimitse 040 700 6429 tai

sähköpostilla asiakas.palvelu@kiinteistoitatuuli.fi

  • kiinteistöpäällikön tavoitat arkisin klo 12.30 – 14.00

puhelimitse 040 480 5892

  • tapaamiset toimistolla aina sopimuksen mukaan