Asukaskokouksen antia

10.5.2024

Asukaskokous_02

Yleinen asukaskokous pidettiin Digipoliksessa tiistaina 7.5.2024. Paikalle oli saapunut muutamia kymmeniä asukkaita eri asuinalueilta.

Kokous aloiteltiin kahvittelulla ravintola Äxässä, jonka jälkeen siirryttiin auditorioon vaihtamaan kuulumisia puolin ja toisin.

Varsinaisen kokouksen aluksi toimitusjohtaja Tarja Heikonen kertoi asukkaille yhtiön toiminnasta ja suunnitelmista. Vastikään tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan asuntojen suositteluaste oli noussut merkittävästi lukuun 40.

Jopa yli puolet asukkaista suosittelisi Itätuulen asunnossa asumista ystävälleen tai työtoverilleen. Edellisen kyselyn aikaan vuosi sitten vastaava luku oli neljä, jolloin joka kolmas asukas oli siinä määrin tyytyväinen asumiseensa, että olisi suositellut asumista Itätuulella myös tuttavilleen.

TULEVIA KORJAUKSIA

Asukkaat ottivat ilahduttavan aktiivisesti kantaa yhtiön tilinpäätöksen esittelyyn liittyen sekä jakoivat kokemuksiaan asumisesta, korjaustarpeista ja kehittämisehdotuksista. Rappukäytävien ja muiden yhteisten tilojen maalaukset sekä yleisten saunojen remontoinnit jatkuvat suunnitellusti. Pyörä- ja häkkivarastot tullaan siivoamaan järjestelmällisesti asuinalueittain. Pitkän aikavälin suunnitelmissa on muun muassa ilmanvaihtojen puhdistuksia, julkisivujen ja parvekkeiden kunnostuksia sekä pihojen viher- ja paikoitusalueiden parannuksia.

”Kuuntelemme asukkaiden toiveita ja haluamme mahdollisuuksien mukaan toteuttaa välittömästi sellaisia meille pieniä korjaustoimenpiteitä, joilla kuitenkin yleensä on merkittävä vaikutus asukkaiden asumisviihtyvyyteen”, Heikonen sanoo.

VUOKRAT JA VAKUUDET

Asukkaat olivat huolissaan vuokran korotuksista. Vuokria ei tulla korottamaan kuluvana vuonna. Peurasaaressa ja Marttalassa sen sijaan tullaan tarkistamaan vuokria alaspäin. Tavoitteena on saada lisää asukkaita näille alueille, joilla on vapaana siistejä remontoituja asuntoja. Peurasaaressa uusi vuokra on voimassa 1.5. alkaen ja Marttalassa Suojalanpolulla uusi neliöhinta tulee voimaan 1.8. alkaen.

Vuokravakuuksiin tulee niin ikään muutoksia. Entisen yhden kuukauden vuokran suuruisen vakuuden sijaan uusien vuokrasopimusten vakuudet tulevat olemaan 200 € yksiöstä tai kaksiosta ja 400 € kolmiosta ja sitä suuremmista asunnoista. Muutos vakuuksissa astuu voimaan 1.6.2024 alkaen.

ASUMISEN TIIVISTÄMINEN

Tällä hetkellä asuntojen käyttöaste on noin 73 %. Yritysvuokralaisten poistuttua tilanne on haasteellinen ja asumista joudutaan tulevaisuudessa väistämättä tiivistämään. Mahdollisuuksien mukaan asukkaille tullaan tarjoamaan vaihtoja remontoituihin asuntoihin samoilla asuinalueilla. Pyrkimys on tiivistää asumista siten, että asutut talot olisivat täysiä.

”Pyrimme edelleen siihen, ettei meidän tarvitse nostaa vuokria, vaikka kustannukset nousevat. Talojen käyttökustannukset laskevat, kun vajaakäyttöisiä taloja ei tiivistyksen myötä tarvitse pitää asumislämpöisinä tai saunoja lämmittää vain muutamille asukkaille”, Heikonen avaa.

Kiitämme kaikkia yleiseen asukaskokokoukseen osallistuneita aktiivisia asukkaita!