Asukastoiminta

Kaikilla asukkailla on mahdollisuus osallistua asukastoimintaan. Asukasdemokratian tavoitteena on edistää vuokranantajan ja vuokralaisen välistä tiedonvälitystä ja yhteistyötä sekä lisätä asukkaiden keskinäistä vastuuntuntoa kiinteistöä koskevissa asioissa. Aktiivisen asukastoiminnan avulla voidaan yhtiön tarjoamia asumispalveluita kehittää asiakkaiden tarpeet huomioivalla tavalla. Kullekin talolle varataan budjetissa määräraha, jonka talot voivat asukaskokouksen päätöksen mukaisesti käyttää kaikkien asukkaidensa hyväksi.

Yhteishallinnollisten vuokratalojen ylintä päätösvaltaa käyttää asukaskokous. Asukkaiden kannattaa osallistua aktiivisesti asukaskokouksiin, joita järjestetään vähintään kerran vuodessa. Jokaista vuokrahuoneistoa kohti asukaskokouksessa on yksi ääni.

Jokaisessa talossa tai taloryhmässä toimii asukastoimikunta, joka huolehtii omaa taloryhmäänsä koskevista asioista. Asukastoimikunta valitaan asukaskokokouksessa 1-2 vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa päättää askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä sekä talkoiden tai muun vastaavan toiminnan järjestämisestä.

Asukaskokouksessa voidaan nimetä ehdokkaita Kiinteistö Oy Itätuulen hallitukseen. Varsinainen jäsen yhtiön hallitukseen valitaan asukaskokousten nimeämistä asukasehdokkaista asukastoimikuntien yhteisessä kokouksessa. Yhtiön hallitukseen kuuluu 2 asukasjäsentä, joilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin hallituksen jäsenillä.

Asumisrauha

Noudattamalla yhteisiä sääntöjä ja ohjeistuksia kaikilla asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen asumisviihtyvyyteen. Mikäli asumista häiritsevää toimintaa ilmenee, eikä asia ratkea ystävällisellä keskustelulla naapureiden välillä, on asukkailla mahdollisuus tehdä häiriöstä ilmoitus Kiinteistö Oy Itätuulelle. Mikäli häiriö on toistuvaa ja yhtiö saa siitä perustellun kirjallisen valituksen, lähetetään häiriöstä kirjallinen varoitus. Kaksi varoitusta voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen. Mikäli koet, että asumisrauhaasi häiritään toistuvasti, olethan yhteydessä toimistoomme, niin saat tarkemmat ohjeet asian eteenpäin viemiseksi.

Autopaikat

Kiinteistöjen piha-alueilla sijaitsevissa lämmityspaikoissa on sähköt aina ulkolämpötilan ollessa alle +2 astetta. Sähköt ovat päällä 7,5 minuutin (Xenta) tai 4 min (Enerpoint) jaksoissa. Jos ulkolämpötila laskee alle -15 asteen sähkö on päällä koko ajan. Lämmitystolpissa ei saa käyttää sisätilalämmittimiä. Ethän jätä johtoa roikkumaan lämmitystolppaan. Luukut tulee pitää lukittuna.

Vieraspaikat on tarkoitettu taloissa vieraileville. Autoja ei saa pysäköidä muualle kuin merkityille alueille. Pysäköinninvalvontaa suoritetaan osassa kohteita ja se kohdistuu kiinteistöillä erikseen osoitettujen pysäköintialueiden ja -paikkojen ulkopuolella tapahtuvaan väärinpysäköintiin (nurmi- ja piha-alueet, pihakäytävät ja kulkutiet). Pysäköinninvalvonnasta vastaa P-Valvonta-avustaja Oy – Parkkipartio.

Järjestyssäännöt

Asukaat sitoutuvat noudattamaan ohjeita ja järjestyssääntöjä. Kaikkien eduksi laadittuja sääntöjä noudattamalla jokainen voi vaikuttaa yhteiseen asumisviihtyvyyteen. Järjestyssäännöt löytyvät tästä.

Kodinkoneet

Asukkaiden omat kodinkoneet ovat asukkaiden vastuulla. Astianpesu- ja pyykinpesukoneen asennuksessa tulee olla erityisen huolellinen vesi- ja viemäriliitoksissa mahdollisten vesivahinkojen välttämiseksi. Kiinteistö Oy Itätuulen omistamien kodinkoneiden rikkoutuessa ole yhteydessä isännöitsijään.

Lemmikkieläimet

Asukkaiden on huolehdittava, etteivät lemmikkieläimet häiritse naapureita, aiheuta vahinkoja huoneistolle tai sotke talon yhteisiä tiloja tai piha-alueita. Asukas vastaa kaikista lemmikkien asunnolle aiheuttamista vahingoista. Ammattimainen eläinten kasvattaminen tai hoitaminen on kiellettyä, ja voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Palovaroitin

Pelastuslain mukaisesti kaikissa asunnoissa tulee olla palovaroitin. Asukas vastaa palovaroittimen hankinnasta, kunnossapidosta, patterien vaihdosta ja toiminnan testaamisesta. Hyvä muistisääntö on testata palovaroitin vuosittain 11.2. kansallisena hätäkeskus eli 112-päivänä.  Asunnoissa tulee olla vähintään yksi jokaisessa kerroksessa, yksi palovaroitin alkavaa 60 m² kohden. Yli 70 m²:n asunnoissa tulee olla 2 palovaroitinta.

Pesutupa

Useimmissa Kiinteistö Oy Itätuulen omistamissa taloissa on pyykinpesutupa. Pesutuvat on tarkoitettu kyseisten talojen tai sellaisten talojen, joissa pesutupia ei ole vakituisten asukkaiden käyttöön. Pesunkoneet toimivat poleteilla. 1 pesukoneellinen maksaa 1 poletin, 1 poletti on 2 euron arvoinen. Poletteja voit ostaa toimistostamme. Pyykinpesutupien yhteydessä on usein vaatteiden kuivaushuone. Huolehdithan kuivuneet pyykit pois nauruilta viipymättä, jotta seuraava pyykkääjä saa vaatteensa kuivumaan.  Ethän pese pesukoneissa esimerkiksi mattoja, jotta koneet eivät rikkoudu.

Sauna

Useimmissa taloissa on käytössä asukkaiden yhteinen sauna. Saunavuoron voi varata asiakaspalveluun soittamalla. Huomioithan muut saunan käyttäjät ja noudatat omaa saunavuoroaikaa täsmällisesti ja jätät saunatilat vuorosi jälkeen siistiksi. Jos sinulla on illan viimeinen saunavuoro, niin huolehdithan, että saunan ovet menevät varmasti kiinni.

Varastotilat

Jokaiselle asunnolle on varattu yksi varastokoppi.  Varastokopit voivat sijaita jossakin talon rapuista tai erillisessä rakennuksessa. Varastotiloihin pääsee sisään asunnon avaimella. Asukkaat voivat lukita omat varastokoppinsa omalla riippulukolla tms.

Vuokranmaksu

Vuokranmaksupäivä on 2. päivä. Vuokralaskut toimitetaan asukkaille vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tulevan vuoden laskut toimitetaan asukkaille marras-joulukuussa. Vuokran yhteydessä peritään vesi-, sauna- ja autopaikkamaksut. Asukas voi halutessaan tehdä laskuista e-laskusopimuksen. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava toimistolle, jos asukkaiden määrässä tapahtuu muutoksia. Olethan pikimmiten yhteydessä isännöitsijään maksusuunnitelman tekemiseksi, mikäli kohtaat maksuvaikeuksia. Kahden kuukauden maksamattomat vuokrat johtavat perintään.

Yhteiset tilat, kerhohuoneet

Yhteiset tilat tulee pitää siistinä. Paloturvallisuuden vuoksi porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa esim. lastenvaunuja, pulkkia tai pyöriä.

Kerhotilat ovat talojen asukkaiden yhteisessä käytössä.

Ulkovarastoissa voidaan säilyttää polkupyöriä ja muita urheiluvälineitä. Hylätyt pyörät ja muut urheiluvälineet tyhjennetään varastoista tarpeen mukaan tai talkoiden yhteydessä.