Asukaskyselyn 2023 tulokset

19.9.2023

Type=N, Mode=P, DE=D-Log

Kiitos kaikille aktiivisille asukkaille, jotka vastasivat asukaskyselyymme huhti-toukokuussa. Vastausten perusteella asukkaamme ovat tyytyväisiä asiakaspalvelun laatuun,
asuntojensa toimivuuteen ja asuinalueiden viihtyisyyteen.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä Itätuulen asunnoissa asumiseen sekä Itätuulen toimintaan. Asukkailta kartoitettiin myös mielipiteitä tärkeimmistä kehityskohteista. Kysely toteutettiin sähköisen ja paperisen kyselyn yhdistelmänä. Kyselyn vastausprosentti oli 20 %.

 • 500  vakinaisesta asukkaasta
 • 105 henkilöä vastasi kyselyyn

Asukassuhteet ovat pitkiä, 50 % vastanneista on asunut Itätuulen asunnossa yli 10 vuotta.

Tyytyväisyys palveluihin, asuntoihin ja asuinalueisiin on hyvällä tasolla

Tyytyväisimpiä vastanneet olivat:

 • asiakaspalveluun 90%
 • isännöintiin 80 %
 • huolto- ja vikakorjauksiin 75 %

 

Noin 70 % vastanneista oli tyytyväisiä kiinteistöhoitoon yleisesti. Talvikunnossapidon haasteisiin pyrimme hakemaan ratkaisua yhteistyössä kiinteistöhoitoyhtiön kanssa muun muassa lumien kasauspaikkojen ja pois viennin osalta.

Asuin- ja piha-alueita vastaajat pitivät

 • turvallisina 78 %
 • viihtyisinä 67 %
 • siisteinä 64 %

Asuntojen toimivuuteen, kuntoon ja esteettömyyteen oli tyytyväisiä noin 60 % vastanneista.

 

Kiinteistöjen ulkonäköön toivottiin kohennusta

Tärkeimpinä kehityskohteina vastaajat pitivät:

 • kiinteistöjen ulkonäköä 74 %
 • asuntojen remontointia 58 %
 • yhteisten saunojen remontointia 37 %

 

Kiinteistöjen ulkonäköä pyrimme kohentamaan paikallisilla pintapuolisilla toimenpiteillä, kuten julkisivujen putsauksella ja korjausmaalaamisella sekä suuremmilla ja välttämättömillä remonteilla. Ouluntielle uusitaan ikkunat ja ovet vuoden loppuun mennessä, mikä kohentaa rakennuksen ulkonäköä, energiatehokkuutta sekä asumisviihtyvyyttä.

Remontoituja asuntoja vapautuu lähiaikoina runsaasti. Asukkailla on halutessaan mahdollisuus vaihtaa asuntoa remontoituun asuntoon.

Yhteisten saunojen kuntoa on kartoitettu taloryhmittäin. Kunnostukset ja remontoinnit suoritetaan alueittain. Saunoja tullaan remontoimaan siten, että jokaisessa taloryhmässä tulee olemaan riittävä määrä nykyaikaisia, turvallisia ja viihtyisiä sauna- ja pesutiloja suhteessa varattuihin saunavuoroihin.

Noin neljännes vastaajista toivoi kehitystoimenpiteitä istutuksiin ja leikkipaikkoihin liittyen. Istutusten ja leikkipaikkojen kuntoa on kartoitettu menneen kesän aikana, jotta tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Jatkossa tarkastukset ja huoltotoimenpiteet tehdään säännöllisesti vuosittain.

 

Jätteiden lajitteluun toivottiin kohennusta

Jätteiden lajittelu tullaan laittamaan kuntoon järkevöittämällä jäteastioiden määriä, yhdenmukaistamalla jäteastioiden väritykset ja tarroitukset sekä jakamalla talokohtaisia ohjeita jätteiden lajitteluun. Osaan pihapiireistä tullaan lisäämään jätepisteitä asukkaiden arkea helpottamaan.

 

 

Tavoitteenamme on, että enemmistö asukkaista voisi suositella meitä

Joka kolmas vastanneista suosittelisi Itätuulen asuntoa ystävälleen tai työtoverilleen, joka neljäs ei suosittelisi ja loput suhtautuivat asiaan neutraalisti.

Uskomme, että suositteluaste tulee nousemaan tulevaisuudessa yhtiön toiminnan kehittämisen ja yhä kohenevan asumisviihtyvyyden myötä. Tavoitteenamme on, että enemmistö asukkaistamme olisi niin tyytyväisiä asumiseensa, että voisi suositella meitä ystävälleen tai työtoverilleen.

Haluamme lisätä vuoropuhelua asukkaiden kanssa ja kehittää yhtiön toimintaa asukkaidemme toiveet huomioiden. Tehostamme viestintää säännöllisten asukaskirjeiden myötä ja ottamalla käyttöön uusia vuorovaikutuksellisia viestintäkanavia. Jatkossa asukaskysely toteutetaan vuosittain.

 

 

 ”Itätuulen toimistolla aina ystävällinen palvelu.”

”Vähän aikaa vasta asunut niin en osaa kovin hyvin vielä vastata. Mutta muuten tyytyväinen.”

”Mukavan rauhallinen taloyhtiö meillä.”

”Palvelut on hyviä.”