Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä muiden asumisviihtyvyyttä. Vuokralainen on vastuussa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä sääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa, mitä lait ja asetukset määräävät sekä mitä vuokrasopimuksessa on sovittu.

 1. Rakenteiden tärveleminen
  Rakenteiden tai istutusten tärveleminen, ikkunoiden rikkominen, seinien raapiminen, graffitit, asfalttipiirrokset ovat kiellettyjä. Näistä ja vastaavista peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus. Vesijohtovuodoista ja muista putkivaurioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle välttyäkseen vahingonkorvauksilta. Astian- tai pyykinpesukonetta ei saa jättää valvomatta.
 2. Yörauha
  Asukkaiden yörauhaa häiritsevää toimintaa ei sallita asunnoissa klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana. Myös päiväsaikaan voimakkaasti häiritsevän, toistuvan metelin aiheuttaminen on kielletty. Naapureiden suostumuksella voidaan sallia järjestettäväksi perhejuhlia ym. tilaisuuksia em. aikana.
 3. Ulko-ovet ja portit
  Ulko-ovet ja portit pidetään lukittuina klo 21.00 – 06.00 välisenä aikana. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.
 4. Porraskäytävät, ulkoiluvälinevarastot, irtaimistovarastot, luhdit ja kerhotilat
  Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja niiden käytössä tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Tupakointi, turha oleskelu, vaatteiden pölyttäminen ja huoneistojen tuulettaminen porrasaulaan on kielletty. Ylimääräisten tavaroiden säilytys porrashuoneissa, luhtikäytävillä tai irtainvälinevarastojen käytävillä on kiellettyä (Pelastuslaki 379/2011 9§ ja 10).
 5. Ulkoalueet, parvekkeet ja asukaspihat
  Ulkoalueet tulee pitää siistinä eikä nurmikoita ja istutuksia saa vahingoittaa. Parvekkeilla grillaaminen on sallittu ainoastaan sähkögrillillä, avotulen käyttö on kielletty. Kukka-astiat on sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. Asukaspihoilla ja parvekkeilla tupakointi ei saa aiheuttaa haittaa muille asukkaille.
 6. Pysäköinti
  Pysäköinti on sallittu ensisijaisesti vain käytössä oleville moottoriajoneuvoille niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Pysäköinti portaiden tai sisäänkäyntien edustoilla sekä pelastusteillä on ilman pakottavaa syytä kielletty lukuun ottamatta lyhytaikaista pysäköintiä esim. tavaroiden lastaamista tai purkamista varten.Sähkölämmitystolppiin ei saa jättää roikkumaan lämmitysjohtoja ja sähkölämmitysjohtojen rasioiden kannet on pidettävä lukittuina. Sähkölämmitystolpista ei saa ladata sähköautoja. Moottoriajoneuvoista mahdollisesti valuneiden öljyjen tms. jäljet on ajoneuvon omistaja velvollinen puhdistamaan tai korvaamaan puhdistuksen.
 7. Kotieläimet
  Kotieläimet tulee pitää kytkettyinä taloyhtiön yleisillä alueilla sisä- ja ulkotiloissa. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.Kotieläimille ei saa tehdä erillisiä rakennelmia (esim. koppeja tai juoksunaruja) piha-alueille tai parvekkeille. Samoin häiritsevä lintujen ruokinta on kielletty. Tarkoitukseen tehtyjä ruokinta-laitteita voi sijoittaa piha-alueen rajoille.
 8. Jätehuolto
  Roskat ja jätteet on lajiteltava voimassa olevienlajitteluohjeiden mukaisesti ja vietävä paketoituna ympäristöä likaamatta jäteastioihin. Mikäli asukas kaataa tai päästää viemäreihin niihin kuulumattomia roskia aiheuttaen viemäreiden tukkeutumisen, on asukas siitä korvausvastuussa. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.
 9. Vaatteiden ja mattojen tuuletus, pyykin kuivaaminen
  Mattojen, vaatteiden ja tekstiilien pölytys ja kuivaus tapahtuu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tamppaaminen on sallittu vain pihamaalla olevalla tamppaustelineellä. Liinavaatteita voi puistella ja vaatteita ja muita tekstiilejä voi tuulettaa tai kuivata omalla parvekkeella niin, etteivät ne tule kaiteen yli.
 10. Kyltit, opasteet ja mainokset
  Talon julkisivuun tai muihin rakenteisiin ei saa asentaa mitään kylttejä, opasteita tai mainoksia ilman Kiinteistö Oy Itätuulen lupaa.
 11. Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus
  Näiden järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai vuokrasopimuksen purkamisen. Mahdollisesta järjestyssääntöjen vastaisesta häirinnästä tulee ilmoittaa kirjallisesti vuokranantajalle erillisellä lomakkeella. Ilmoituksessa tulee ilmetä tapahtuma, päivämäärä, kellonajat sekä kahden todistajan nimet.