Kiitos kaikille yleiseen asukaskokoukseen osallistuneille

4.5.2023

Itätuuli_asukaskokous_2023_4_a

Yleinen asukaskokous pidettiin Digipoliksessa tiistaina 26.4.2023. Paikalle oli saapunut muutamia kymmeniä asukkaita eri asuinalueilta. Itätuulen puolelta paikalla oli lähes koko henkilökunta.

Kokous aloiteltiin kahveilla ja kakkupaloilla iloisen rupattelun merkeissä.

Varsinaisen kokouksen aluksi toimitusjohtaja Tarja Heikonen kertoi asukkaille yhtiön kuulumisista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yhtiön uutena toimitusjohtajana Heikonen on halunnut aluksi keskittyä yhtiön hallinnolliseen ja sisäiseen kehittämiseen.

”Viime vuonna olemme uudistaneet taloushallintajärjestelmämme, jolla haetaan sujuvuutta toimintoihin. Kiinteistöhoito on ulkoistettu, koska isommalla huoltoyhtiöllä on paremmat resurssit tuottaa palvelua ja uskomme tämän kasvattavan asumisviihtyvyyttä.”

KEHITTÄMISTÄ ASUKKAIDEN NÄKÖKULMASTA

Kuluvana vuonna kehittämistoimia suunnataan yhä enenevässä määrin ulkoisiin, asiakkaille näkyviin toimiin. Nettisivujen uudistamisella on haettu sujuvuutta asukkaiden asiointiin muun muassa asuntohakemukset ja huoltopyynnöt voi jättää suoraan nettisivujen kautta.

”Haluamme selvittää asukkaidemme mielipiteitä asumisesta ja toiveita kehittämisen suhteen. Toivommekin kaikkien asukkaiden vastaavan asukaskyselyyn, jotta voimme suunnata kehittämistoimia asukkaillemme merkityksellisiin asioihin.”

ASUKKAIDEN TOIVEITA

Tilaisuudessa kuultiin myös runsaasti aktiivisten asukkaiden kehitysehdotuksia sekä toiveita muun muassa piha-alueiden viihtyvyyteen, varastoihin ja jätteiden kierrätykseen liittyen. Jätteiden lajitteluun liittyen laki muuttuu heinäkuun alussa ja yhtiöllä onkin jo kiire saada talojen jätekatokset kuntoon ja lisää astioita jätteille.

Jatkossa jätekatoksista löytyy seka-, paperi-, metalli-, lasi-, muovi- ja biojäte. Jäteastioihin tullaan liimaamaan kaksikieliset, kuvalliset tarrat ohjaamaan jätteiden lajittelua, jossa on havaittu ongelmia osalla asuinalueita.

Nuorimmat kokoukseen osallistuneet ilmaisivat rohkeasti toiveensa leikkialueiden parantamisesta. Keinuja kaipailtiin erityisesti Oklaholmankadulle, ja toimitusjohtaja Tarja Heikonen lupasikin, että kesän aikana kaikkien taloryhmien leikkipaikat käydään läpi ja varmistetaan välineiden turvallisuus. Keinuja ja muita leikkivälineitä tullaan lisäämään niille alueille, joissa lapsiperheitä asuu.

ASUMISEN TIIVISTÄMINEN

Tällä hetkellä asuntojen käyttöaste on noin 90 %. Yritysvuokralaisten poistuessa tilanne on kuitenkin toinen ja asumista joudutaan väistämättä tiivistämään. Asukkaille tullaan tarjoamaan vaihtoja remontoituihin asuntoihin samoilla asuinalueilla. Pyrkimys on tiivistää asumista siten, että asutut talot olisivat täynnä.

”Pyrimme siihen, ettei meidän tarvitse nostaa vuokria, vaikka kustannukset nousevat. Talojen käyttökustannukset laskevat, kun vajaakäyttöisiä taloja ei tiivistyksen myötä tarvitse pitää asumislämpöisinä tai saunoja lämmittää vain muutamille asukkaille”, Heikonen avaa.

Kokouksen lopuksi asukkailla oli mahdollisuus tutustua yhtiön uuteen toimistoon sekä asiakaspalvelupisteeseen.

Kiitos kaikille yleiseen asukaskokokoukseen osallistuneille aktiivisille asukkaille!